Zmagania młodego socjologa....

PLAN POLITYKI PUBLIC RELATIONS

PLAN POLITYKI PUBLIC RELATIONS

SPIS TREŚCI

 1. Wstęp:

 2. Sytuacja wyjściowa

 3. Program public relations:
 4. System oceny skuteczności i efektywności programu public relations

Komputer wolno działa? Serwis komputerowy Warszawa to najlepszy wybór.

WSTĘP

Program public relations opracowany przez AGENCJĘ PR-s dla firmy FIT & FRESH - sieci barów sałatkowych, powstałej w kwietniu 1999 roku, jako spółka z o.o. , której właścicielami i inwestorami są Anna i Jan Kwiatkowscy. Firma FIT & FRESH planuje otwarcie sieci barów sałatkowych w następujących miastach: Gdańsk, Kraków, Katowice, Lublin, Łódź, Poznań, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra.

SYTUACJA WYJŚCIOWA

 • MISJA FIRMY FIT & FRESH:

  Sieć barów sałatkowych FIT & FRESH została stworzona z myślą o osobach (zwłaszcza kobietach) dla których istotne jest zachowanie zdrowia i szczupłej sylwetki. Korzystanie 2 barów sałatkowych F&F umożliwia osiągnięcie tego celu, gdyż serwują one wyłącznie zdrowe, niskokaloryczne posiłki, przede wszystkim różnego rodzaju sałatki. Propozycje zawarte w menu zawsze mają dokładnie określoną wartość kaloryczną co dodatkowe umożliwia indywidualne regulowanie diety. Bary F&F serwują także ziołowe herbat) wspomagające przemianę materii. Cel jaki stawia przed sobą firma F&F to umożliwienie zdrowego sposobu odżywiania się wszystkim, którzy pragną zachować szczupłą sylwetkę i odpowiednią kondycję ciała. W tym celu też firma podjęła współpracę z Instytutem Żywienia Akademii Rolniczej.

 • POŻĄDANY WIZERUNEK FIRMY FIT & FRESH - koncepcja docelowa:

  Oferta barów sałatkowych F&F ma być odpowiedzią na oczekiwania znacznej liczby osób dla których istotne jest zachowanie zdrowia i szczupłej sylwetki. Sieć barów F&F ma wypełnić lukę, która istnieje na polskim rynku gastronomicznym i uniemożliwia zaspokojenie potrzeb tych osób.
  Bary sałatkowe F&F mają nie tylko umożliwiać zdrowe odżywianie, ale także oferować różnorodne, atrakcyjne pod względem smakowym produkty, początkowo przede wszystkim sałatki, choć przewiduje się rozszerzenie menu na inne produkty.
  Sieć barów F&F ma zapewniać również miłą atmosferę, życzliwą i kompetentną obsługę, a także przystępne ceny.

 • IDENTYFIKACJA OTOCZENIA FIRMY FIT & FRESH - publiczność w otoczenie firmy:

  1. Środowisko wewnętrzne:
   • pracownicy: kierownicy poszczególnych barów, sprzedawcy, kucharze, obsługa techniczna,
   • środowisko finansowe (bank udzielający kredytu).
  2. Otoczenie zewnętrzne:
   • faktyczni i potencjalni klienci,
   • partnerzy firmy: Instytut Żywienia Akademii Rolniczej - poparcie, pomoc ekspercka, wykorzystanie kanałów informacyjnych; Fundacja na rzecz Walki z Anoreksją i Bulimią Akademii Medycznej - udzielanie wsparcia finansowego przez firmę F&F, w zamian możliwość korzystania z kanałów informacyjnych;
   • bezpośredni dostawcy: przede wszystkim - Przedsiębiorstwo Produkcji Warzyw i Owoców.
  3. Otoczenie opiniotwórcze:
   • środki masowego przekazu,
   • środowisko lokalne poszczególnych miast, w których działają bary sieci F&F,
   • instytucje państwowe, organizacje samorządowe.
 • TOŻSAMOŚĆ FIRMY - system identyfikacji firmy FIT & FRESH w grupach otoczenia, zgodny z pożądanym wizerunkiem firmy:

   * Zlecenie Agencji Reklamowej zaprojektowania następującego systemu identyfikacji wizualnej firmy FIT & FRESH - sieć barów sałatkowych:
  1. Symbol firmowy - znak i logotyp firmy.
  2. Kolory firmowe.
  3. Typografie firmowe - czcionka firmowa używana w nagłówkach, korespondencji, reklamach.
  4. Druki firmowe - papier i koperty firmowe, wizytówki firmowe, kartki z życzeniami.
  5. Wydawnictwa firmowe - koncepcja graficzna okładki, ulotek, reklam.
  6. Menu - koncepcja graficzna (kolory firmowe) i zasady umieszczania symbolu firmowego.
  7. Opakowania (w przypadku sprzedaży na wynos) - koncepcja graficzna i zasady umieszczania symbolu graficznego.
  8. Oznakowanie środków transportu.
  9. Ubiór pracowników - sprzedawców i kucharzy.
  10. Identyfikatory dla pracowników - sprzedawców.
  11. Wystrój zewnętrzny i wewnętrzny barów (jednolita estetyka, kolory firmowe, symbole dekoracyjne).
  12. Informacja wizualna - oznakowania firmowe zewnętrzne i tablice informacyjne, oznakowania firmowe wewnątrz barów.
  13. * Poza wizualne elementy systemu identyfikacji firmy FIT & FRESH , zgodne z pożądanym wizerunkiem firmy - jednolity standard obsługi klientów.

  PROGRAM PUBLIC RELATIONS

  Prezentowany poniżej program ma na celu stworzenie pożądanego obrazu firmy FIT & FRESH - sieć barów sałatkowych (patrz: POŻĄDANY WIZERUNEK FIRMY ) w grupach jej otoczenia, a także zintegrowanie firmy z otoczeniem, poprzez specjalnie przygotowane i przekazywane mu, w różnej formie informacje.

  W poniższym programie, jako główny wyróżnik podziału przyjęto następujące GRUPY DOCELOWE:

  1. Pracownicy firmy FIT & FRESH .
  2. Środowisko finansowe.
  3. Szerokie otoczenie firmy - społeczności lokalne w poszczególnych miastach, w których działają bary należące do sieci F&F.
  4. Bezpośredni kontrahenci :
   • Instytut Żywienia Akademii Rolniczej,
   • Fundacja na rzecz Walki z Anoreksją i Bulimią - współpraca z firmą & FRESH,
   • Przedsiębiorstwo Produkcji Warzyw i Owoców - dostawca,
   • Agencj a Reklamowa - firma pomocnicza.
  5. Faktyczni i potencjalni klienci.
  6. Instytucje państwowe, organizacje samorządowe w poszczególnych miastach.
  7. Środki masowego przekazu.

  PRACOWNICY FIRMY FIT & FRESH

  CELE:

  • Stworzenie takiego wyobrażenia o firmie, by pracownicy chcieli się z nią identyfikować, przedstawiać na zewnątrz w korzystnym świetle.
  • Wysoka efektywność wykonywanych przez pracowników działań.
  • Osiągnięcie pozytywnej relacji pracodawca - pracownik, opartej na: rzetelnej, dwukierunkowej informacji, zaufaniu, pewności, przyjaznym nastawieniu.

  TREŚCI:

  • Informacje o misji firmy, a więc propagowaniu i wspieraniu, a przede wszystkim umożliwieniu zdrowego sposobu odżywiania się.
  • Informacje o planach rozwoju firmy, możliwości otwierania nowych lokali, poszerzania menu.
  • Informacje o bieżących wydarzeniach w firmie, także innych barach należących do sieci F&F.

  TECHNIKI:

  • Broszura informacyjna dla pracownika - omawia misję firmy, strukturę organizacyjną, regulamin pracy.
  • Tablice ogłoszeń - umieszczone w kilku strategicznych dla pracowników miejscach w każdym barze ( np.: szatnia, wejście do budynku).Redakcją tablicy zajmuje się kierownik baru, powinny być na niej umieszczane istotne informacje bieżące, wycinki prasowe, teksty własne pracowników.
  • Skrzynka życzeń i zażaleń - opinie, uwagi, pomysły pracowników.
  • Organizowane przez poszczególnych kierowników imprezy dla pracowników np.: dyskoteka.
  • Konferencje i spotkania - osobne dla kierowników i pozostałych pracowników.
  • Korespondencja okolicznościowa z kierownikami (życzenia świąteczne, gratulacje).

  ŚRODOWISKO FINANSOWE

  CELE:

  • Tworzenie wizerunku firmy o solidnej reputacji, godnej zaufania.
  • Prezentowanie efektów działań firmy w sferze finansowej.

  TREŚCI:

  • Informacje o finansach firmy.
  • Informacje o planach rozwoju i inwestycjach.
  • Promocja firmy.

  TECHNIKI:

  • Roczne sprawozdania zawierające przede wszystkim informacje o ogólnej sytuacji finansowej firmy.
  • Sprawozdania analityczne.
  • Listy przesyłane na firmowym papierze, życzenia okolicznościowe, kontakty osobiste.

  SZEROKIE OTOCZENIE FIRMY

  CELE:

  • Tworzenie wizerunku solidnej firmy, godnej szacunku i poparcia, działającej na rzecz zdrowego sposobu życia.

  TREŚCI:

  • Promocja firmy.
  • Informacje o misji firmy, wsparciu finansowym jakiego udziela Fundacji na rzecz Walki z Anoreksją i Bulimią oraz o imprezach sponsorowanych przez firmę.

  TECHNIKI:

  • Środki masowego przekazu (zwłaszcza lokalne gazety i stacje radiowe).
  • Ulotki, prospekty.
  • Sponsorowanie konkursów związanych z tematyką zdrowego odżywiania w lokalnych gazetach i rozgłośniach radiowych, a także sponsorowanie lokalnych imprez sportowych.

  BEZPOŚREDNI KONTRAHENCI

  CELE:

  • Tworzenie wizerunku solidnej, godnej zaufania firmy.
  • Utrzymywanie lojalności dostawcy, partnerów.
  • Informacje o zapewnieniu ciągłości współpracy.

  TREŚCI:

  • Informacje promujące firmę, jej produkty i działania na rzecz zdrowego sposobu odżywiania.

  TECHNIKI:

  • Zewnętrzne wydawnictwa firmowe: ulotki, foldery, sprawozdania analityczne.
  • Obecność środkach masowego przekazu.
  • Obecność na Targach Zdrowej Żywności, a także Targach Gastronomicznych.
  • Kontakty osobiste z przedstawicielami współpracujących firm.

  FAKTYCZNI I POTENCJALNI KLIENCI

  CELE:

  • Pozyskanie jak największej liczby lojalnych klientów.
  • Stworzenie wizerunku firmy umożliwiającej zdrowe odżywianie się, utrzymanie szczupłej i zdrowej sylwetki, pomagającej w ewentualnym pozbyciu się zbędnych kilogramów.
  • Uzyskanie określonego poziomu sprzedaży.

  TREŚCI:

  • Promocja sieci barów FIT & FRESH jako miejsc, w których można zjeść smacznie, ale przede wszystkim zdrowo, niskokalorycznie i dzięki temu zachować zgrabną sylwetkę.
  • Promocja poszczególnych produktów (różnego rodzaju sałatek).

  TECHNIKI:

  • Obecność w lokalnych środkach masowego przekazu - fundowanie nagród w konkursach (bezpłatne kupony umożliwiające nabycie wybranej pozycji z menu sieci barów F&F), reklamy, ewentualnie wywiady, czy też obecność w programach dotyczących zdrowego sposobu odżywiania.
  • Ulotki, prospekty promujące firmę.

  INSTYTUCJE PAŃSTWOWE, ORGANIZACJE SAMORZĄDOWE

  CELE:

  • Tworzenie wizerunku solidnej, godnej poparcia firmy.
  • Wywoływanie korzystnych dla firmy decyzji.

  TREŚCI:

  • Informacje o działalności firmy i planach rozwoju.

  TECHNIKI:

  • Sprawozdania roczne.
  • Kontakty osobiste, listy.

  ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU

  CELE:

  • Pozyskanie zaufania mediów do firmy jako źródła interesującej i dokładnej informacji.

  TREŚCI:

  • Prezentacja firmy i celów jakie przed sobą stawia.
  • Interesujące informacje o firmie, jej działaniach i produktach.

  TECHNIKI:

  • Materiały prasowe: dla prasy lokalnej - informacje bieżące, komunikaty prasowe (np.: dotyczące sponsorowanych przez firmę imprez); artykuły, wywiady sponsorowane; dla czasopism specjalistycznych (kobiece, o tematyce zdrowia i urody) - stałe rubryki.
  • Zapraszanie dziennikarzy na imprezy sponsorowane przez firmę.
  • Osobiste, przyjazne kontakty z dziennikarzami.

  SYSTEM OCENY SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI PROGRAMU PUBLIC RELATIONS

  Ocena stopnia realizacji powyższego programu ma umożliwić stwierdzenie czy osiągnięto założone cele public relations, a także uzasadnić sens poświęconych na tę działalność środków finansowych. Badania oceniające realizację założonego programu mają również wskazać ewentualne błędy, popełnione przy jego opracowaniu i realizacji, i pozwolić na sformułowanie wniosków dotyczących kolejnego programu.

  Analizie zostanie poddany stosunek celów osiągniętych do celów przewidzianych w planie, jak również stosunek nakładów do osiągniętych rezultatów.

  Ocena stopnia dotarcia do określonych grup otoczenia firmy i i sposobu komunikowania się z nimi, zostanie dokonana poprzez obserwację reakcji członków poszczególnych grup.
  Przewiduje się także przeprowadzenie badań wśród pracowników firmy metodą ankietową (kwestionariusz dotyczący opinii pracowników o firmie, stosunku do niej i do wykonywanej pracy).